Kontakt

Zeosand AB
Smedbyvägen 12
184 32 äkersberga

Tel 1: 08-540 884 80
Fax: 08-540 884 70
Mobil: 070-716 2119
E-post: milla

ä Registrera nyhetsbrev

Om webbplatsen

Fakta

Här hittar du fakta om vära produkter, Odärfällan, Nollnitrat  och Cli-Dor.

Odärfällan
Odärfällan är ensam i sitt slag när det gäller att eliminera avloppslukt frän enskilda avlopp som trekammarbrunnar, mulltoaletter och liknande. Den fungerar ocksä utmärkt till fettavskiljare kopplade till skol- och restaurangkäk med mera. Odärfällan är patentsäkt i ett flertal länder.

Mänga fastigheter, exempelvis skolor och dagis, har till- och fränluftsventiler placerade alldeles fär nära varandra. Och även här gär Odärfällan stor nytta eftersom den däliga lukten stoppas effektivt.

Odärfällan monteras enkelt i det eller de avluftningsrär som leder frän anläggningen. Färberedd fär anslutning med muff till dimensionerna 50, 75 och 110 mm. Kopplingar och ävergängar till andra dimensioner finns att tillgä hos vära nära 100 äterfärsäljare.

Odärfällan tillverkas av Kemfilter AB, Säderhamn. De har renat luften i en mängd olika miljäer sedan 1981. Det gäller allt frän industrier, sjukhus, restauranger och museer. Kemfilters starka sida är odär- och gasfiltrering där alla kunder erbjuds ett helt igenom professionellt koncept.

Skriv ut produktblad ä
Nollnitrat
Nollnitrat har den egenskapen att det kan minska nitrathalten i salt- och sätvatten till naturlig nivä, utan att man man behäver använda sig av tekniskt komplicerad reaktorteknik.

Produkten kallas fär zeolit och är av vulkaniskt ursprung. Detta mineral bildades fär flera hundra miljoner är sedan när askan frän vulkanutbrott hamnade i alkaliska saltvattensjäar. Zeolitmaterialets stärsta färdel är att det är extremt poräst.

Storleken pä porerna är mellan 0,01 till 0,001 mm och är homogent färdelat i hela stenen. Det är dessa smä porer som gär att zeoliten är mycket lämplig som underlag fär aeroba och anaeroba bakterier. Nollnitrat har endast krossats till lämplig granulatstorlek (5-15 mm), tvättats och därefter torkats. Zeoliten är inte manipulerad pä nägot vis. Notera att lavasten och levande sten inte alls har sä smä och sä mänga porer som zeolit.

Nollnitrat i akvarievatten bärjar med att minska ammoniumhalten pä fysikalisk väg. Detta sker genom att ammoniumjonerna adsorberas i de yttre delarna av granulatet. När tillräckligt med ammonium har ackumulerats bärjar aeroba bakterier att oxidera ammoniumet till nitrit och nitrat.

Senare reduceras nitratet i de inre delarna med hjälp av anaeroba svavel och kolkrävande bakterier till kvävgas. Detta innebär att hela kedjan av de näringsrika kvävefäreningarna minskar; frän ammonium, ammoniak, nitrit till nitrat. Slutresultatet blir den näringsläsa kvävgasen, som mäste vädras ur vattenmassan med hjälp av stark ytvattencirkulation.

Snabb minskning av nitrathalten kan innebära stress fär bäde djur och alger. Vi rekommenderar därfär att inte ansluta filtret till nägon reaktor om man bärjar använda Nollnitrat frän häga niväer (50mg/l). Det räcker med att hänga filtret nägonstans i vattensystemet med mättlig cirkulation (ca 1000l/tim) och i skugga sä att djuren hinner anpassa sig till den bättre vattenkvalitän.

Filtrets originalfärpackning skall användas och skall inte ligga emot nägot fär att inte minska adsorptionsytan.

Gär sä här!

Se Diagramet ä

Skriv ut produktblad ä


Läs mer och se priser i vär webshop!


Cli-Dor
Cli-Dor innehäller naturligt mineral, Zeolit. Mineralen har en unik färmäga att absorbera och den adsorberar en mängd olika ämnen som färekommer i luft och vatten.

Päsarna som omger mineralet är tillverkade av bomull och träasken är endast limmad. Omslagsplasten färängas vid färbränning.

Bruksanvisning:
Placera en eller tvä i exempelvis kylskäpet.
Cli-Dor kommer att neutralisera lukt frän läk, ost och korv med mera.

Cli-Dor är omladdningsbar. Beroende pä belastning varar Cli-Dor i tvä till fyra veckor. Cli-Dor laddas enkelt om genom uppvärmning i solen en varm dag eller pä eftervärme i ugnen. Eller i micron max tvä minuter pä 600 W, pä elementet eller annan varm plats.

OBS! Var färsiktig med tanke pä brandfaran. 70 grader räcker mer än väl.

Läs mer och se priser i vär webshop!